Telefon: 0537 842 2603

Sektörel Haberler

KVKK KAPSAMINDA İŞE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA PARMAK İZİ KAYDI YAPILMASI

 

Mesai saatlerinin takibi konusunda uygulanan yöntemler, giderek değişen teknolojinin de etkisiyle işyerlerinde farklılık göstermektedir. Özellikle işe – giriş çıkış saatlerinin denetlenmesi için eskiden başvurulan kart okutma sistemi, “kişiye özel” olması nedeniyle yerini parmak okuyuculara bırakmakta.

Mesaiye devamı kontrol amacıyla kurum personelinden parmak izi uygulaması, niteliği itibariyle Kişisel Veri alınması olduğundan, kamusal alanda da olsa "özel hayatın gizliliği" ilkesi kapsamında bulunmaktadır. TC Anayasası'nın 20. maddesinin 3. fıkrasında yer alan düzenlemeye uygun olarak Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenleme halihazırda bulunmadığından, mesai takibinin parmak izi yöntemiyle yapılmasında, uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması göz önüne alındığında, temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ise kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde ucu açık bir kavram olarak tanımlanmakta.

Bu nedenle, özel hayatın gizliliği hakkı ile işverenin iş hukukundan doğan haklarının hangi durumlarda çatışacağı ve hangi hallerde işçinin/işverenin menfaatinin korunacağı hususlarına açıklık getirilmesinde fayda görmekteyiz.

Parmak izi, bir kişiyi diğerlerinden ayırt eden unsurlardan olduğu için kişisel veri niteliğindedir. Kişisel veri niteliğindeki tüm bilgilerin özel hayata ilişkin olduğu ise şüphesizdir. Gerek ulusal ve gerekse de uluslararası düzenlemeler incelendiğinde özel hayata müdahale niteliğindeki tüm uygulamaların ancak belli şartların varlığı halinde kanunda öngörülen usullerle yapılabileceği ifade edilmektedir.

İş Kanunu, işçinin işe başlamasından iş akdi sona erene dek özel hayatın gizliliği ve korunmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla, işverenlerin herhangi bir hukuki ve cezai sorumlulukla karşılaşmamaları için 6698 sayılı Kanunla ilgili uyum çalışmasını işyerlerinde mutlaka yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Bu nedenle, “Özel Hayatın Gizliliği” hakkının sınırlanabilmesi için meşru bir amacın bulunması, müdahalenin demokratik toplumda gerekli olması, orantılı olması, müdahaleyi gerekli kılmak için gösterilen gerekçenin uygun ve elverişli olması ile “yasal” bir dayanağın bulunması gerektiğinin sistemde toplanan tüm kişisel kayıtların talep üzerine imha edileceği, hiçbir şekil ve suretle üçüncü kişilere ifşa edilmeyeceği yönündeki bilgilerin yer aldığı aydınlatma metni ile açık rıza beyanının işçiye ayrı ayrı bildirilmesi ve yazılı muvafakatinin alınması gerekmekte. 

Ayrıca işverenin, işçinin başlangıçta vermiş olduğu rızayı her zaman geri alabileceği, parmak izi kayıtlarının asla ifşa etmeyeceği ve başka amaçlarla kullanmayacağı, her ne amaçla olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacağı ve işçinin talebi halinde tam ve kesin bir şekilde imha edeceğini açık bir şekilde taahhüt etmesi de son derece önemlidir.

Bu taahhüt işverenin işçiyi gözetme borcunun da bir sonucudur. Çünkü İş Kanunu madde 75 hükmünde belirtildiği gibi işveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür

Hırsızı, komşunun güvenlik kamerası görüntüledi

Beylikdüzü'nde bir eve giren 3 hırsız, evdeki ziynet eşyası ile bir laptop bilgisayarı çaldı. Apartmandan koşarak uzaklaşan hırsızları güvenlik kameraları saniye saniye görüntülerken, komşusunun dairesinin soyulduğunu gören bir kişi hırsızların peşinden koştu. Hırsızlar yapılan çalışmanın ardından Beylikdüzü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Geçiş Kontrol sistemleri

Geçiş kontrol sistemleri Günümüzde büyük binalarda, iş merkezlerinde, işletmelerde ve kontrol imkanının zorlaştığı her alanda geçiş kontrol sistemleri kaçınılmaz bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bir kapıdan çok kapılı uygulamalara, bir binadan çok binalı işletmelerin ortak çalışmasına kadar uygulama imkanı sağlayan bu sistemler ile hem işletme güvenliği sağlanmakta hem de giriş çıkış yapan kişiler takip edilebilmektedir. Giriş ve çıkışların sınırlandırılması, yetkilendirilmesi; kısacası yetkisiz ve istenmeyen kişilerin girişlerinin kısıtlanması gereken her türlü yerlerde bu sistemlerin uygulanabilmesi söz konusudur. Dosya bölümümüzde geçiş kontrol sistemleri seçim kriterlerini, bu alandaki yenilikleri ve güncel gelişmeleri inceliyoruz.

Personel Devam Kontrol Sistemlerinin Avantajları

Personel Takip Sistemi uzun yıllardır şirketler tarafından kullanılmaktadır. Bu sistemin amacı personelin çalışma saatlerinin kontrolü, fazla mesai hesaplamalarında kolaylık ve personelin izinli günlerinin belirlenmesinde sorunsuz bir hesaplama sağlayabilmektir. Günümüze kadar Personel Takip Sistemi birçok farklı aşamalardan geçmiş bugün hala kullanılan sistemler olsa da en çok tercih edilen parmak izi okuma sistemi ve yüz okuma sistemi olmaktadır. Bu iki sistem yalnızca kayıtlı kişileri tanıması ve hafızasına kaydetmesi ile son derece güvenilir sonuçlar vermektedir. Bu sistemlerin entegrasyonunun sağlanması ile ilgili kayıtların Personel Takip Sistemi direkt olarak muhasebeye yönlendirilmesi hem zaman kaybından tasarrufu sağlamakta hem de doğruluk payında tartışma yaşanmamaktadır.